CV

Educatie si formare Iustin Paraschiv
Oct. 1991 – Oct. 1997
Facultatea de Informatica Iasi
Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași
Grade sau diplome obtinute Iustin Paraschiv
Octombrie. 2001 – Iunie 2003
Competenta in Limbaje de programare
Competenta Prgramare Digitala
Experienta profesionala Iustin Paraschiv
Nov. 2011 – prezent
Consultant extern pentru diverse societati comerciale, ONG-uri si dezvoltatori software
Iun. 2012 – prezent
Revista Micul Programator
Redactor Sef – Iustin Paraschiv
Mai 2009 – Oct. 2013
Asociatia Romana pentru tehnica si inginerie
Vicepresedinte – Iustin Paraschiv
Iulie 2008 – prezent
Societatea pentru desvoltare tehnologica si informatica
Secretar general si administrator logistic – Iustin Paraschiv
Ian. 2003 – prezent
Asociatia pentru bune practici pe internet
Membru de onoare – Iustin Paraschiv

marți, 23 februarie 2016

CV si experienta profesionala

Educatie si formare Iustin Paraschiv
Oct. 1991 – Oct. 1997
Facultatea de Informatica Iasi
Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași
Grade sau diplome obtinute Iustin Paraschiv
Octombrie. 2001 – Iunie 2003
Competenta in Limbaje de programare
Competenta Prgramare Digitala
Experienta profesionala Iustin Paraschiv
Nov. 2011 – prezent
Consultant extern pentru diverse societati comerciale, ONG-uri si dezvoltatori software
Iun. 2012 – prezent
Revista Micul Programator
Redactor Sef – Iustin Paraschiv
Mai 2009 – Oct. 2013
Asociatia Romana pentru tehnica si inginerie
Vicepresedinte – Iustin Paraschiv
Iulie 2008 – prezent
Societatea pentru desvoltare tehnologica si informatica
Secretar general si administrator logistic – Iustin Paraschiv
Ian. 2003 – prezent
Asociatia pentru bune practici pe internet
Membru de onoare – Iustin Paraschiv

Comentarii in java

În Java există trei feluri de comentarii:
·         Comentarii pe o singură linie: încep cu //.
·         Comentarii pe mai multe linii, închise între /* şi */.
·         Comentarii pe mai multe linii care formează documentaţia, închise între /** şi **/. Textul dintre cele douã secvenţe este automat mutat în documentaţia aplicaţiei de către generatorul automat de documentaţie javadoc.

Observaţii:
1.    nu pot fi scrise comentarii în interiorul altor comentarii.
2.    nu pot fi introduse comentarii în interiorul constantelor caracter sau şir de caractere.

3.    secvenţele /* şi */ pot să apară pe aceeaşi linie cu secvenţa // dar îşi pierd semnificaţia; la fel se întâmplã cu secvenţa // în comentarii care încep cu /* sau /**. 

Comportamentul unei clase in Java

Comportamentul unei clase determină cum operează o instanţă a unei clase. De exemplu, cum reacţionează un obiect atunci când un alt obiect sau o altă clasă îi cere să facă ceva. Să revenim la clasa Maşină. Comportamentul unei maşini constă în: porneşte, opreşte, frânează, schimbă viteza, schimbă direcţia, etc.

Pentru a defini comportamentul unei clase se definesc metode,  echivalentul funcţiilor sau procedurilor din alte limbaje de programare. Spre diferenţă de alte limbaje de programare, în Java nu se pot defini funcţii în afara claselor. Prin urmare, metodele sunt funcţii definite în interiorul claselor care operează în instanţele claselor respective.

Metoda unui obiect poate fi apelată de către un alt obiect sau o altă clasă.
Ca şi în cazul atributelor, există două tipuri de metode: metode instanţă şi metode clasă. Metodele instanţă operează doar în cadrul instanţei unei clase. În schimb, metodele clasă operează în interiorul clasei.

Crearea unui applet

Crearea structurii de fişiere şi compilarea applet-urilor sunt identice ca în cazul aplicaţiilor. Diferă în schimb structura programului şi modul de rulare al acestuia.

1.    Scrierea codului sursă:
import javax.swing.*;
import java.awt.*;

public class Salut extends JApplet {
     public void paint(Graphics g){
           g.drawString("Salut",50,50);
     }
}
2.    Salvarea fişierelor sursă
Salvarea se va face în fişierul Salut.java
3.    Compilarea applet-ului
javac Salut.java
În urma compilării rezultă fişierul Salut.class
4.    Rularea applet-ului
Applet-urile nu rulează independent. Ele pot fi rulate doar prin intermediul unui browser: Internet Explorer, Netscape sau printr-un program special cum ar fi appletviewer-ul din setul JDK.
Crearea unui fişier HTML pentru miniaplicaţie (exemplu.html)
   <html>
               <head>
                           <title>Primul Applet Java</title>
               </head>
               <body>
                           <applet code=Salut.class width=400 height=400>
                           </applet>
               </body>
   </html>
5.    Vizualizarea applet-tlui
appletviewer exemplu.html

Mediul Java

În acest curs se utilizează distribuţia JDK 1.3 (Java Development Kit), produsă de firma Sun.
Există două posibilităţi de a lucra în Java: în linie de comandă – paşii fiind indicaţi mai jos, sau folosind un editor Java cum ar fi JCreator, Eclipse, etc.
Realizarea unui program Java constă în următorii paşi:
·      Editarea programului într-un editor de texte;
·      Salvarea programului sub numele NumeClasa.java unde NumeClasa este numele clasei care conţine metoda main(). Într-un program Java trebuie să existe o singură clasă care să conţină o metodă main(). Cu alte cuvinte, numele clasei trebuie să coincidă cu numele fişierului. Extensia fişierului este .java
·      Compilarea programului se face cu ajutorul comenzii
javac NumeClasa.java

·      Executarea programului se face cu ajutorul comenzii

java NumeClasa